Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Provinciale Drentsche en Asser courant 24-06-1881

Boerenwoning door bliksem getroffen.

Vlagtwedde, 22 Junij. Gisteravond, ongeveer half tien, verhief zich boven ons dorp een hevig onweer, zonder echter ongelukken te veroorzaken.
Middernacht werden de bewoners door heftige donderslagen uit hunnen eersten slaap opgeschrikt, en heviger nog dan het onweer, dat pas had uitgewoed, was dat wat nu woedde.

De bliksem trof de boerenwoning van den heer Huls te Ellersinghuizen, onmiddeljjk bij ons dorp, en legde die in asch, twee paarden kwamen in de vlammen om.
Hoewel laag, waren huis en inboedel tegen brandschade verzekerd.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.