Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 31-08-1929

Verkoop Ellersinghuizen.

Op Maandag 16 September 1929, nam. 5 uur zal ten verzoeke van den heer KASPER HEIS te Ellersinghuizen, ten huize van GEERT KRAAI te Vlagtwedde, publiek worden verkocht:

Een Winkelhuis, met erf, tuin en land, te Ellersinghuizen, te veilen in 4 perc. t.w.
a. de Behuizing met erf en tuin aan den straatweg gr. 27 A. 40 c.A.
b. Groenland 'het Barkenveen' achter het vorige, groot 1.27.40 H.A.
c. Groenland 'de Paardekamp' aan den straatweg, gr. 35 A. 2 centiaren.
d. Groenland in de Meeën, gr. 6 A. 10 C.A.

Aanvaarding 1 november 1929, betaling 1 mei 1930

C C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

------------------------------

Verkoop Vlagtwedde.

Op Maandag 9 September 1929 nam. 5 uur, zal ten huize van JARKE SCHOBER te Vlagtwedde publiek worden verkocht:

I. Ten verzoeke van de erven GEERT BERENDS DE BOER: Eene Boerenbehuizing in de Weite, met erf, tuin, bouw- en groenland, strekkende van den straatweg van Vlagtwedde naar Bourtange tot het Ruiten A-kanaal, en nabij de Gereformeerde Kerk en School, gr. 9.03.50 Hectare.
II. Ten verzoeke alsvoren en de Fam. HARDING: Heide in de Nieuwe Poldert, aan den Ouden Veendijk gr. 84 A. 20 ca.
III. Ten verzoeke als boven en den heer WILLEM POTZE: Heide in de Weite aan het Ruiten A-kanaal gr. 66 A. 50 ca.

Aanvaarding dadelijk na de toewijzing; betaling 1 Mei 1930.

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

------------------------------

Nieuwsblad van het Noorden 18-09-1929

Afloop van verkoop en aanbesteding.

ELLERSINGHUIZEN, 16 Sept. Heden werd ten overstaan van den heer notaris Van Ingen te Wedde ten verzoeke van den heer K. Heis te Ellersinghuizen publiek ten verkoop gepresenteerd:

1. Een winkelhuis met erf, tuin en land, het Barkenveen te Ellersinghuizen, groot 1.54.80 HA. Koopers de heeren G. en Hm. Boltjes te Ellersinghuizen, met f 4.550,- plus f 75.- overname.
2. Groenland 'in de Meeën', gr. 6 A. 10 cA. Kooper de heer A. Hesse te Weende met f 6O,-.
Ingehouden 'de Paardekamp', waarvoor werd geboden f 4lO,-.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.