Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 31-01-1906

Verkoop Vlagtwedde

Op Donderdag: 8 Februari 1906, des voormiddags 11 uur, zal ten huize van den kastelein J. SCHOBER te Vlagtwedde, publiek ten verkoop worden geveild:

Ten verzoeke van de erven A. G. HESSE:
26 H. 43 A. Veen, strekkende van de Markekamp van de erven W. HESSE tot de Pruisische grens
en 1 HA., 42 A, 20 c.A. Groenland de Bourtangermee.

Ten verzoeke van H. STROEDING Sr.:
Ruim 4 H.A. Veen, boven den Nieuwen Veendijk tot de Pruisische grens en naast voormeld perceel der erven A. G. HESSE gelegen.

Alles zeer gunstig gelegen aan de ontworpen Kanaallijn.

Aanwijs op het terrein doet de mede eigenaar G. HESSE te Ellersinghuizen.

Bij niet-gunning zullen de Vennen de Bourtangermee ter veruur worden aangeboden.

J. G. S.KONING,
Notaris te Wedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.