Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 30-01-1924

Afloop van verkoop en aanbesteding.

VLAGTWEDDE, 29 Jan. Heden werd ten overstaan van den heer notaris van Ingen te Wedde, publiek verkocht krachtens art. 1223 B. W.:

1. Een huis waarin bakkerij en kruideniersaffaire gr. 6.25 A. Kooper de heer B. van der Wal te Nieuwolda q.q. voor f 6325.
2. Land 'de Lange Oerde', gr. 40.50 A. Kooper de heer A. Dijkhuis voor f 600.
3. Land 'de Bril' gr. 45.55 A. Koopers de heeren A. en G. A. Hazeborg voor f 715.
4. Land 'de groote Akker op de Harskamp', gr. 1.29.20 H.A. Kooper de heer H. Luring Jzn. voor f 1500.
5. Land 'de Harskamp', gr. 24.40 A. Kooper de heer G. Rakers voor f 240.
6. Land 'de Harskamp., gr. 41 A. Kooper de heer A. Kuper voor f 445.
7. Land 'het Steending" gr 1.21.60 H.A. Kooper de heer H. Nanninga voor f 3150.
8. Land 'het Winsel', gr. 51 A. Kooper de heer W. Kraai te Ellersinghuizen voor f 500.
9. Land 'de Leege Poel', gr. 71.30 A. Kooper de heer R. Braaf te Winschoten voor f 2100.
10 Land naast het vorige, gr. 8.90 A. Kooper de heer W. Meulman Jr. voor f 190.
11. Land 'het Hardeveld', gr. 6.43 A. Kooper de heer S. Hesse voor f 30.
12. Land 'de Vlagtwedder mee', gr 62.80 A. Kooper de heer H. Dijkhuis voor f 800.
13. Land te de Weite gr. 18 A. Kooper de heer R. Teijen in de Weite voor f 500.
14. Een huis met 18.70 A. land te Weende. Koopers de heeren L. Sachs en A. Hesse voor f 1000.
15. Het erfpachtsrecht van heide te Jipsingboertange, doende jaarlijks op 1 Nov. tot erfpacht f 10. Kooper de heer G. Schnuis te Jipsingboertange voor f 60.
16. Land te Veele gr. 16 10 A. Kooper de heer B. van der Wal voornoemd voor f 360.
Alles behoorende tot den faillieten boedel van H. Meijer te Vlagtwedde.

Tevens werd ten verzoeke van den heer mr. E. Post. als curator in het faillissement van H. Meijer, publiek verkocht: Ong. 28 A. land aan den weg naar Smeerling. Kooper de heer R. Braaf voornoemd voor f 685.

Voor zoover niet anders vermeld wonen de koopers alle te Vlagtwedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.