Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 29-11-1891

Hooger beroep tegen aanslag

Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben Vrijdagmiddag in hooger beroep uitspraak gedaan omtrent de reclame, welke de heer E. Bruins te Wirdum, gemeente Loppersum, tegen zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag had ingebracht. Hij is van de 7de in de 4de klasse teruggebracht.

Ook is behandeld bet hooger beroep van mej. E. Wolfs, wedw. F. Kruize te Ellersinghuizen, gemeente Vlachtwedde, omtrent dezelfde zaak.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.