Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 29-01-1916

Groote Boomenboeldag Ellersinghuizen.

Op Woensdag 9 Februari 1916, des voorm. 9 uur, zal ten verzoeke van de erven H. W. NIEMEIJER - Z. KRAAI, op gewone boeldagsconditiën publiek worden verkocht:

Een Bosch Eiken Bomen staande op het Winsel te Ellersinghuizen, ong. 409 st. w. o. zwaar hout zeer geschikt voor stelmakers- en boerhout, samenkomst bij den heer G. CKRAAI te Vlagtwedde.

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.