Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 28-11-1916

Verkoop Ellersinghuizen - Weende - Wedde - Onstwedde.

Ten overstaan van notaris VAN INGEN zal op Dinsdag 19 December 1916, 's nam. 4 uur, ten verzoeke van Mej. de Weduwe H. A. WUBS te Ellersinghuizen ten huize van JARKE SCHOBER te Vlagtwedde, publiek worden verkocht:

A. Te Ellersinghuizen:
1, Eene Boerenbehuizing en erf en tuingrond, groot 9 A. 40 cA.
2. De Huiskamp, groot 1 H.A.
3. De Kamp achter JACOB MEIJER, groot 85 A. 10 cA.
4. De Moestuin, groot 63 A. 40 cA.
5. De Teesmee, groot 28 A. 20 cA.
G. Het Heideveld, groot 6 A. 70 cA.
De behuizing is zeer geschikt gelegen ten opzichte van de landerijen van de erven H. W. NIEMEIJER - Z. J. KRAAI.

B. Te Weende:
1. De Kiel, groot 8.22.30 H.A.
2. Do Oostereschmee, groot 1.20.30 H.A.
3. De Lage Eschmee, groot 1.47.31 H.A. 4. 50 A. Veen bij de Weenderbrug aan het Kanaal.

C. 1. H.A. Veen te Jipsingboertange.

D. 3.34.10 H.A. Veen in de Nieuwe Polders te Vlagtwedde.

E. De Mee, bij Wedde, groot 1.61.30 H.A.

F. De Tangekamp, te Smeerling, groot 3.80.60 H.A.

----------------------

Nieuwsblad van het Noorden 21-12-1916

Afloop verkoop Verhuring

VLACHTWEDDE, 20 Dec. Verkoop van en landerijen, gisteravond gehouden ten. overstaan van den heer notaris Van Ingen te Wedde, ten verzoeke van mej. wed. Hm. A. Wubs te Ellersinghuizen.
Totale opbrengst f 18.180

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.