Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 26-10-1918

Verkoop Vlagtwedde

Op Dinsdag 29 October 1918, des nam. 4 uur zullen ten verzoeke van den heer J. HOMMES Jzn. te Vlachtwedde, ten huize van SCHOBER (Waterschapshuis) aldaar, publiek worden verkocht:

Bouw- en Groenlanden te Vlagtwedde t.w.:
a. de Voorste Fledder, gelegen tusschen het kanaal en de voedingslijn, gr. 2.73.90 H.A.;
b. de Achterste Fledder, gelegen alsvoren, groot 3.29.40 H.A.;
c. de Kraaiakker aan den straatweg naar Ellersinghuizen, groot 78 A., in perc.;
d. de akker naast LURING aan den straatweg naar Ellersinghuizen,- groot 14 A. 50 cA.;
e. de Hemakker, gr. 48 A. 50 cA.;
f. de lange Oerde, gr. 51 A.;
g. de Alkenkamp, gr. 90 A. 40 cA.;
h. de achterste Harskamp, gr. 31 A. 90 cA.;
i. het Steending, gr. 58 A. 30 cA.;
j. kleine Steending, gr. 5 Are.

Bij Niet-gunning zal dadelijk tot publieke verhuring worden overgegaan.

C. C. VAN INGEN,
Notaris Wedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.