Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 25-10-1908

Faillissement

Bij beschikking van den E.A. heer Rechter-Commissaris in het faillissement van KASPER HEIS, van beroep koopman, wonende te Ellersinghuizen, gemeente Vlagtwedde is bepaald:

1. dat de SCHULDVORDERINGEN ten laste van den boedel bij den curator moeten worden ingediend vóór Zaterdag 21 November 1908.
2. dat de VERIFICATIE-VERGADERING zal gehouden worden op Zaterdag 12 December 1908, des voormiddags te 10:30 uur. in het GERECHTSGEBOUW te Winschoten.

De Curator:
Mr. J. STHEEMAN HESSE,
Advocaat en Procureur, Winschoten

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.