Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 25-05-1918

Bekroningen op de landbouwtentoonstelling

VLAGTWEDDE. 21 Mei. We laten hier eenige bekroningen volgen op de landbouwtentoonstelling behaald (tuigpaarden, bij afzending nog onbekend):

Stamboekmerries. Prijzen f l5,- (met medaille f lO,- en f 7,50.
le prijs E. Renken, Vriescheloo, 2e H. Luring, Vlachtwedde. 3e Gebr. Dijkhuizen. Vlachtwedde.
Merries, niet in het stamboek opgenomen. Prijzen f 15,-, f lO,- en f 7,50.
le Gehr. Bruining, Wollinghuizen. 2e Wilt Kraai, Ellersinghuizen, 3e H. Luring Jzn., Vlachtwedde.
Koudbloedveulens (gekruisd) Prijzen f 7,50 (met medaille,) en f 5,-.
le R. Kraai Azn., Wollinghuizen, 2e. R. Twiest, Ellersinghuizen.
Oldenburger veulens. Prijzen f lO,- (met medaille) f 10,-, f 7,50, f 5,-, f 2,50.
le H. G. Luring Hzn. Vlachtwedde. 2e. Gebrs. Kraai. Wollinghuizen, 3e. B. Dijkhuizen Ezn., Vlachtwedde. 4. Gebr. Bruining. Wollinghuizen, 5. G. Meijer. Wollinghuizen.
Enters. Prijzen f 10,-, f 7,50 en f 5,-
le prijs Gebr. Kraai, Wollinghuizen, 2e. H. Luring Hzn., Vlachtwedde, 3e. B. Alting. Ellersinghuizen, eerv. verm. T. Muntendam, Weende.
Twenters. Prijzen f 10,-, f 7,50 en 5,-
1e Gehr. Dijkhuizen, Vlachtwedde. 2e. H. Luring Hzn. te Vlachtwedde, 3e J. Gelling, Plaggenborg, eerv. vermelding B. Dijkhuizen Ezn., Vlachtwedde.
Melkkoeien. Prijzen f 10,-, f 7,50 en f 5,-
1e Gebr. Tammes te Veele, 2e Gebr. Dijkhuizen Gzn. Vlachtwedde, 3e. B. Wilzing. Onstwedde.
Vaarzen. Prijzen f 7,50, f 5,- en f 2,50.
le Gebr. Trenning, Veele. 2e. B. Dijkhuizen Ez., Vlachtwedde.
Stieren. Prijzen f l5,-, f lO,- en f 7,50.
le. Gebr. Trenning, Veele 2e W. Kraai, Ellersinghuizen.
Landbouwwerktuigen. Prijzen medailles.
1e prijs R. Jonker, Vlachtwedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.