Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 24-09-1924

Verkoop Vlagtwedde krachtens art. 1223

Op Dinsdag 7 october 1924 des nam. 5 uur zal ten huize van J. A. SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde krachtens art. 1223 B. W. publiekelijk worden verkocht;

Eene zoo goed als nieuwe Winkelbehuizing, waarin handel in rijwielen en huishoudelijke artikelen, met schuurtje, erf en land bij Vlagtwedde aan den straatweg naar Ellersinghuizen gr. 19 A. behoorende tot den faillieten boedel van ALBERT KLOK; bevattende de behuizing, voorzien van electr. licht, ruimme winkel met kantoor, woonkamer, achterkeuken, werkplaats en zolder.

Aanvaarding 1 Nov. 1924. Betaling 1 Mei 1925.

C. C. VAN INGEN,
Notaris Wedde.

-----------------------

Nieuwsblad van het Noorden 08-10-1924

Afloop van verkoop en aanbesteding.

VLAGTWEDDE, 7 Oct. Heden is ten overstaan van den heer notaris C. C. van Ingen, te Wedde, in het Waterschapshuis, alhier, krachtens art. 1223 B. W. publiek verkocht: een winkelbehuizing met schuurtje, erf en land, bij Vlagtwedde, aan den straatweg naar Ellersinghuizen, groot 19 Aren, behoorend tot den faillieten boedel van A. Klok.
Kooper werd de heer G. Spending, wagenmakersknecht te Vlagtwedde, voor f 3350.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.