Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 23-10-1918

Verkoop Landerijen Weende-Ellersinghuizen.

Notaris FQNTEIN te Winschoten zal op Donderdag 31 October 1918 des avonds 6 uur precies bij SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde, ten verzoeke van den heer en mevr. VAN TONSBEEK-HESSE te Hindeloopen, publiek veilen en 14 dagen daarna publiek verkoopen:

De volgende Groen-en Bouwlanden, onder Weende-Ellersinghuizen en Jipsinghuizen:
I. 2.89.10 H.A. land onder Jipsinghuizen, 'de Wolfslaagte'.
II. 38 A. 70 cA. land aan den straatweg onder Weende, 'de Bolmee'.
III. 63 A. 40 c.A. bouwland aldaar, achterste 'Doene'.
IV. 3 A. 40 c.A. land aan de Ruiten Aa, 'de Soertmee'.
V. 3.56.50 H.A. land onder Harpel aan het Kanaal, 'de Blekslege'.
VI. 2.31.90 H.A. land aldaar het 'Voorste Veenstuk'.
VII. 2.31.80 H.A. land aldaar, het 'Achterste Veenstuk'.

2/3 ged. van de koopsom kan onder recht van le hypotheek op het verkochte beleend blijven. Aanv. dadelijk, betaling 1 Mei 1919.

FONTEIN,
Notaris.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.