Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 21-10-1916

Groote Boomenboeldag Ellersinghuizen.

Op Woendsdag 22 November 1916, des voorm. 9 uur, zullen ten verzoeke van de erven H. W. NIEMEIJER-Z. J. KRAAI op gewone boeldagconditiën publiek worden verkocht:

Ong. 400 meerendeels Eikenboomen, w.o. zwaar hout, zeer geschikt voor stelmakers en boerhout, op stam staande in bosschen te Ellersinghuizen.
Samenkomst bij den heer, G KRAAI te Vlagtwedde.

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

----------------------

Verkoop Vlachtwedde, Onstwedde, Bellingwolde

Op Woensdag 29 November 1916, des voorm. 10 uur, zal ten verzoeke van de erven H. W. NIEMEIJER-Z. J. KRAAI ten huize van den heer G. KRAAI te Vlachtwedde, in eene zitting publiek worden verkocht:

Een Boerenbehuizing met bouw- en groenlanden, veen- en veldgronden te Ellersinghuizen, eene behuizing met tuin te Vlachtwedde, bouw- en groenlanden te en nabij Vlachtwedde, idem nabij Onstwedde, benevens veengronden te Veelerveen, nabij de aardappelmeelfabriek 'Westerwolde' te zamen groot ruim 130 H.A., waaronder tal van zeer geschikte huisplaatsen aan den straatweg naar Ellersinghuizen en in de kom van het dorp Vlachtwedde;

de Voorste Markkamp te EHersinghuizen, groot 21 H.A. 02 A. 50 c.A;
de Bovenste Markkamp aldaar, gr. 36.32.00 H.A.;
de Schadevergoeding te Harpel gr. 4.27.90 H.A.;
de Bril aldaar gr. 5.24.70 H.A.;
het Veenstuk aldaar gr. 6.38.10 H.A.;
de Wijken aldaar gr. 2.54.72 H.A.;
de Horst te Onstwedder-Barlage, gr. 2.21.40 H.A.;
de Barlagekamp nabij Vlachtwedde, gr. 10.08.22 H.A.;
veengrond aan het Ruiten A-kanaal te Veelerveen nabij de aardappelmeelfabriek 'Westerwolde' gr. 6.26.32 H.A.

alles breeder omschreven in veilingboekjes, van 1 Nov. a.s. af te verkrijgen ten huize van verkoop en ten kantore van
C. C. VAN INGEN, notaris te Wedde.

----------------------

Nieuwsblad van het Noorden 21-10-1916

Afloop van verkoop en verpachting

VLACHTWEDDE, 30 Nov. Ten overstaan van den heer notaris Van Ingen had alhier gisteren ten huize van den heer G. Kraai, eene belangrijke verkoop van vaste goederen plaats, n.l. van een boerenbehuizing met bouw-, groen- en veldgronden te Ellersinghuizen en een behuizing met tuin en gronden alsvoren te Vlachtwedde, zulks ten verzoeke van de Erve H. W. Niemeijer-Z. J. Kraai.

Van huis en tuin, plus naastliggende kamp groenland te Vlachtwedde werd kooper de heer J. Tammes te Veele voor f 10.465;
van huis en hof en 15 pereeelen land te Ellersinghuizen werd kooper de heer Wilt Kraai voor f 9710.
Totaal werden verkocht 131 HA., 12 Are 56 c.A., die, met de beide reeds genoemde perceelen, opbrachten de som van f 84.700 ongeveer.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.