Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 21-08-1916

Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen.

Notaris FONTEIN te Winschoten zal op Vrijdag 15 September 1916, 's nam. 5 uur, bij SCHOBER, Waterschapshuis te Vlagtwedde, ten verzoeke van Mejuffr. J. W. R. HESSE te Ellersinghuizen, publiek veilen en 14 dagen daarna publiek verkoopen:

Ongeveer 25.61.00 H.A. Groen- en Bouwland, aan den Straatweg te Weende, en onder Ellersinghuizen en Harpel, waaronder ruim 3 Hect. 'de Blekslege' aan het kanaal te Harpel, alles in nader op te geven perceelen. Aanv. herfst 1916; betaling 1 Mei 1917.

FONTIJN, notaris

---------------------------------------

Nieuwsblad van het Noorden 09-09-1916

Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen.

Notaris FONTEIN te Winschoten, zal op Vrijdag 15 September 1916, 's nam. 5 uur, bij SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde, ten verzoeke van Mejuffr. J. W. R. HESSE te Ellersinghuizen, publiek veilen en 14 dagen daarna publiek verkoopen:

De volgende, onder Vlagtwedde gelegen Landerijen:
I. 7.82.90 hect. Land, 'het Nieuwland', bij het huis van POTZE, aan den straatweg onder Weende, in ééne opstrekking.
II. 2.96.40 hect. Land, 'de Wienbossen, onder Weende.
III. 2.89.10 hect. Land, 'de Wolfslaagte' aldaar.
IV. 33.50 aren Land, 'de Molenkamp', aldaar.
V. 38.70 aren Land, 'de Bolmee', bij het huis van LUTH, onder Weende, aan den straatweg.
VI. 1.04.20 hect. Groenland, 'de Dorich', onder Weende, aan den straatweg.
VII. 83.30 aren Land, 'de Soert', aldaar.
VIII. 3.20 aren Land, 'de Soertmee', ten noorden van het voorgaande perceel, en, aan de Ruiten-A.
IX. 10.80 aren Land, 'de Soertmee', ten Oosten van perceel VII en aan de Ruiten A.
X. 9.10. aren Land, 'de Soertmee', aan de Ruiten A.
XI. 2.90 aren Land, 'de Soertmee', aan de Ruiten A.
XII. 3.40 aren Land, 'de Soertmee', aan de Ruiten A.
XIII. Ongev. 3.58.80 hect. ontg. Bouwland, 'de Blekslege' onder Harpel, aan het Kanaal te Harpel.
XIV. 2.31.90 hect. Land aldaar, 'het voorste Veenstuk' naast en aan het voorgaande.
XV. 2.31.80 hect. Land aldaar, 'het achterste Veenstuk', achter perc. XIV.

Aanv. herfst 1916, betaling 1 Mei 1917.

FONTEIN, Notaris.

---------------------------------------

Nieuwsblad van het Noorden 20-09-1916

Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen.

Notaris FONTEIN te Winschoten, zal op Vrijdag den 29en September 1916, 's nam. zes uur, bij SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde, ten verzoeke van Mejuffr. J. W. R. HESSE te Ellersinghuizen, finaal publiek verkoopen:

De Landerijen gelegen onder Vlagtwedde, in vroegere annonces breeder omschreven, den 15den September 1916, in veiling gebracht en ingezet als volgt:
I. op f 5800.-;
II. op f 2500.-;
II. op f 850.-;
IV. op f 75.-;
VI. op f 700.-;
VII. op f 640.-;
VIII. op f 1.-; IX. op f 10.-; X. op f 10.-;
XIII. op f 2900.-;
XIV. op f 1000.;
en XV. op f 200.-.

Aanv. 1 Nov. 1916; betaling 1 Mei 1917.

FONTEIN, Notaris

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.