Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 21-02-1900

Kantongerecht te Winschoten.

Zitting van Maandag 19 Februari.

Veroordeeld: P. R. te Musselkanaal, J. H. te Vlagtwedde, D. B. te Beersterhoogen (Beerta) ieder tot f ½ of 1 d.
B. N. te Stadskanaal (O.) tot f ½, en f 2 of resp. 1 en 2 dagen hecht.
E. B. te Reiderwolderpolder en W. H. te Weerdingermond (Vl.) ieder tot f 3of 3 d.
S. K. te Vriescheloosterheide, E. S. te 0.-Pekela, R v. d. V. te Onstweddervledder, A. H. te Vetstukken (Odoorn), U. E. H. K. en J. M. allen te Onstwedde ieder tot f 1 of 1 d.
J. T. H. te Ter-Apelkanaal, B. G. te 0.-Pekela, A. v. d. P. te Winschoten, en G. S. te Stadskanaal (O.) ieder tot f 2 of 2 d.
J. S. te Ter Apel tot f 8 of 3d. F. v. d. P. te Stadskanaal (O.) tot f 6 of 3 d. en H. W. te Ellersinghuizen (Vl.) tot f 1O of 3 d.
Allen wegens openbare dronkenschap.

H. S. te Horsten (O.), J.K. te Musselkanaal. T. S., E. K. en J. V. allen te Beerta ieder tot f l of 1 d.
G. G. te Stadskanaal (O.) W. G. te N.-Buinen (Borger.) J. de J. A. W. en H. H. allen te 0.-Pekela en T. H. te Valthermond (Odoorn) ieder tot f 2 of 2 d.
Allen wegens nachtelijk burengerucht.

B. R. te Musselkanaal (O} tot f l of 1 d.
Wegensvastzetten van vee op een rijweg in de provincie Groningen.

B. N. te Weerdingermond (Vl.) tot f 5 of 3 d. met bevel tot vernietiging van het pistool en H. N. te Stadskanaal (O.) tot f 3 of 3 d. met bevel tot vernietiging van den degenstok.
Beiden wegens op den openbaren weg een wapen bij zich hebben.

H. de G. te Winschoten tot f lO of 3 d. wegens straatschenderij.

A. H. en K. J. beiden te Holte (O.) ieder tot f 3 of 2 d. wegens zonder daartoe gerechtigd te zijn vee laten loopen op bezaaiden grond.

L. A. te Stadskanaal (O.) tot f 2 of 1 d. wegens op het terrein van den spoorweg na aankomst van den trein niet in het bezit zijn van een behoorlijk plaatsbewijs voor de afgelegde reis.

O. v. d. W. te Munnekemoer, (Vl.) R. M. te 0.-Pekela ieder tot f 8 of 4 d.
wegens in een winkel een surrogaat van boter voorhanden hebben zonder dat op de verpakking of bij gebreke daarvan op de waar zelve het woord 'margarine' of 'surrogaat' in duidelijke letters voor komt.

G. H. te Vriescheloo tot f 8 of 3 d. met bevel tot uitlevering van den haas of dezen te betalen met f 1,50 subs. 1 d.
wegens jagen op spoorsneeuw.

H. T. te Vriescheloo tot f 8 boete of 3 dagen wegens zonder de vereischte jachtacten het veld niet de behoorlijke zorg dragen en te beletten dat de hond, die hij bij zich heeft, wild opspoort drijft of grijpt.

J. S. te 0. Pekela tot 2 maal f 4 of 2 maal 2 d.
wegens jagen op spoorsneeuw en op eens anders grond zonder vergunning.

D. J. F. te Winschoten tot f 2 of 1 d. wegens straatschenderij gepleegd door een kind beneden 16 jaar met oordeel des onderscheids.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.