Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 20-02-1915

Arr.-Rechtbank te Winschoten Zitting van Vrijdag 19 Febr.

De volgende beklaagden moesten heden terechtstaan.

Hendrik V., 19 jaar, te Ellersinghuizen, Berend Sch., 18 jaar te Vogelzang onder Vlachtwedde en Johannes Sw., 20 jaar te Wedde, moesten terechtstaan omdat zij te Bellingwolde 8 Nov. j.l. Jurren Klaassen hebben mishandeld, door hem in vereeniging op 't hoofd te slaan; de tweede bovendien omdat hij ook nog een fietsband van Klaassen heeft stukgesneden.
Eisch: voor no. 1. 5 maanden voor no. 2 1 maand en voor no. 3 1 week gev.
Tegen beklaagden werd een civiele vordering ingesteld groot f 16,-.

Jan B., 36 jaar, te Hanetang in Duitschland was gedagvaard, beschuldigd dat hij te Ter Apel den 26 Dec. j.l. een fleschje met Eau de Cologne heeft weggenomen "Boschviooltjes" toebehoorende aan Engbert Hagedoorn.
De dagvaarding is tweeledig gesteld, aan 't slot wordt gezegd, dat beklaagde dat fleschje als geschenk heeft aangenomen van Albert Hulskers, wetende dat het door diefstal was verkregen.
Eisch: 4 maanden gev.

Ontslagen van rechtsvervolging:
Derk Br., 24 jaar, te Veele, die terecht heeft gestaan wegens het laten doen fluiten van de machine der stoomtram 'Oostelijk Groningen', waardoor paarden op hol zijn gegaan, (De kantonrechter te Winschoten had bekl. den 14 Dec. j.l. tot 2 geldboeten van f 5,- of 2 maal 5 dagen hecht, veroordeeld).

Nieuwsblad van het Noorden 06-03-1915

Arr.-Rechtbank te Winschoten Zitting van Vrijdag 5 Maart.

Veroordeeld:
Hendrik V., 19 jaar, boerenknecht te Ellersinghuizen, Berend Sch., 18 jaar, arbeider te Vogelzang, onder Vlachtwedde, en Johannes Sw., 20 jaar, arbeider te Wedde, wegens mishandeling en beschadiging, ieder tot f l5,- boete of 30 dagen hecht., en ieder één-derde in f 6,- schadevergoeding.

Jan B., 36 jaar, boerenknecht te Hanetang, in Duitschl., wegens diefstal van een fleschje Eau-de-oologne, vrijgesproken.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.