Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 20-02-1901

Kantongerecht te Winschoten.

Zitting van Maandag 18 Febr.

Veroordeeld: A. D. te Veldhuis (Vl.), wegens zonder vergunning sterken drank in het klein verkoopen en wegens het in het klein toedienen van sterken drank aan personen, zonder verguuuing, tot f 25 boete ot 7 dagen hechtenis.

J. R, en J. P. te Veldhuis (Vl.), H. M. en H. H. te Wollinghuizen (Vl.), W. S. en A. G., beiden te Jipsinghuizen, J.K., W. B., H. B., J. B. en P. H., allen te Veldhuis (Vl.), en J. de R. te Renneborg (Vl.) ieder tot f 1 ot 1 d., wegens zich na het sluitingsuur in een café bevinden.

G. B. te Oude Pekela, tot f 4 of 2 dagen met last tot vernietiging van het in beslag genomen dolkmes, wegens het bij zich hebben van een wapen op een openb. weg.

M. B. te Terapelkanaal (Vl.), tot f ½ of 1 dag, wegens het binnen een afstand van 10 meter van een rijweg in de provincie Groningen linnen, wollen of andere stoffen ophangen.

J. Z. te Oude Pekela, tot f 1 of 1 dag, wegens het afsteken van vuurwerken.

P. T. te Gasselternijveen (G.), tot f 3 of 1 dag, wegens een weg na schouw en herschouw niet herstellen.

P. U. te Muntendam, tot f 1 of 1 dag, wegens rijden op een voetpad in de gemeente Onstwedde.

H. D. te Ellersinghuizen (Vl.), tot f 4 of 2 d., met last tot vernietiging van het in beslag genomen wapen, wegens het dragen van een verboden wapen op den openbaren weg.

E. B. te Blijnam. tot f 1 of 2 d. E. L. te Bellingwolde, tot f l of 1 d. J. B. te Winschoten, tot f 1 of 1 dag. A. H. te TerApelkanaal (Vl.), tot 2 maal f 3 of 2 maal 2 d. L. A. te Stadskanaal (O.); tot f 2 of 2 d., allen wegens openbare dronkenschap.

A.K. te Horige (Wedde), tot 2 maal f 4 of 2 maal 2 d. met last tot verbeurdverklaring van het in beslag genomen geweer of betaling der waarde daarvan ad f 1,50 subs. 1 dag, wegens het jagen zonder vergunning.

H. K. te Ter Apelkanaal (Vl.), tot f 3 of 2 dagen, met last tot vernietiging van de in beslag genomen revolver, wegens 't dragen van een wapen op den openbaren weg.

L. H. te Vlagtw.veldhuis, tot f 4 of 2 dagen wegens het laten loopen van vee op eens anders grond.

Otto K. te Wedderheide (W.), tot f 8 of 4 d. A. K. te Wedderheide, tot f 8 of 4 dagen, wegens het verkoopen van sterken drank in 't klein.
W. B. en E. W. beiden te Wedde, tot f l2 of 6 d., wegens dezelfde overtreding.

W. R. te Beerta, tot f 2 of 2 d., wegens burengerucht.

J. P. te Alteveer (O.), tot 2 maal f 5 of 2 maal 3 d., met verbeurdverklaring van het in beslag genomen geweer, wegens het jagen zouder acte.

O. S. te N. Schans, tot f 3 of 3 d. en W. G. te Munnekemoer (Vl.), tot f l of 1 d., wegens openbare dronkenschap.

W. D. te O. Pekela, tot f 10 of 3 d., wegens het niet verschijnen als getuige voor den rechter-commissaris.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.