Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 17-06-1965

Bijl nadert eik te Ellersinghuizen

In het laatste jaarverslag van de Stichting Het Groninger Landschap zijn alle bezittingen — waaronder enkele met forse oppervlakten — opgesomd met de wederwaardigheden in de verslagperiode.
De lijst besluit:

'De oude eik te Ellersinghuizen, staande op ons kleinste oppervlakte-bezit van 33 centiare, heeft nog twee levende takken. Zakelijk zou het dus verantwoord zijn de bijl aan de wortel te leggen, doch gevoels- overwegingen, welke ook bij de buurtbewoners bestaan, weerhouden ons voorshands nog van de executie.
Ten tijde van de aankoop in 1941 stond de eik nog naast een boerenschuur. Tengevolge van een herverkaveling, nadat de schuur teloor ging, staat de eik thans midden in het veld. De zin van het streven tot behoud loopt ten einde'.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.