Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 16-10-1915

Verkoop Westerwolde

Op Dinsdag 19 October 1915, des nam. één uur, zullen ten verzoeke van den heer HARM A. WUBS te Ellersinghuizen, ten huize van SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde, in één zitting publiek worden verkocht:

2 Boerenbehuizingen, met ong. 69 H.A. groen- en bouwland en veldgronden in de gemeenten Vlagtwedde (Ellersinghuizen. Weende, Harpel, Blekslage. N. Poldert, Renneborg), Onstwedde (Smeerling, Mussel) en Wedde w.o.
de Markkamp te Ellersinghuiren, groot 15 H. 55 A. 45 c.A.,
de Schadevergoeding te Harpel, groot 6 H. 86 A.,
de Nieuwkamp aldaar, gr. 3 H. 44 A. 40 c.A.,
groenland te Blekslage gr. 2 H. 27 A. 65 cA.,
de Venne te Smeerling, gr. 2 H. 60 A. 46 cA.,
de Tangekamp aldaar, gr. 3 H. 80 A. 60 c.A,
het Bovendijkstuk in de Mussel, gr. ,41 A., 20 c.A.,
de Kiel to Weende, gr. 8 H. 22 A. 30 c.A,
de Nieuwe Poldert bij Vlagtwedde, gr. 3 H. 34 A. 10 c.A.,
het Weddermeer, gr. 1 H, 61 A. 30 c.A.

Alles breeder omschreven in veilingsboekjes, verkrijgbaar ten huize van verkoop en ten kantore van ondergeteekende.
2/3 koopsommen kan naar 5 pct. hyp. beleend blijven; indien op een perceel een huis van meer dan 1500 gld. gebouwd wordt; kan de geheele koopsom hyp. beleend blijven.

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

---------------------------------------

Verkoop Weende.

Op Dinsdag 19 October 1915, des nam. 1 uur, zal ten verzoeke van de Fam. HOMMES, ten huize van SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde in één zitting publiek worden verkocht:

8 H.A. 22 A. 30 C.A. Veldgrond 'de Kiel', te Weende, grenzende aan het perceel van den heer Hm. A. WUBS.

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.