Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 16-06-1928

Aanbesteding Boerderij

Op VRIJDAG DEN 39 JUNI '28 des namiddags 4 uur (nieuwe tijd) denkt ondergeteekende namens den Heer W. KRAAI te Ellersinghuizen in het café van den heer G. KRAAI te Vlachtwedde behoudens nadere goedkeuring aan te besteden:

HET BOUWEN VAN EEN BOERDERIJ MET BIJSCHUUR, GEZAMENLIJKE OPPERVLAKTE VAN PLM. 813 M2., OP VRIJ TERREIN TE ELLERSINGHUIZEN IN 4 PERCEELEN.

Perceel A. Grond-, timmer-, metsel-, stucadoors- en granietwerk.
Perceel B. Glas-, verf- en behangwerk.
Perceel C. Koperslagerswerken en automatische drinkwaterleiding voor 26 stuks vee.
Perceel D. Electriciteitswerken.

Bestek met 2 teekeningen zijn vanaf Maandag 18 Juni ten kantore van den architect verkrijgbaar.
Perceel A. voor f 5,- per stel. B. en C. voor f 4,- per stel en D. voor f 3,- per stel.
Restutitie op den dag van aanbesteding A f 2,-, overige perceelen f 1,50 per stel.

Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Architect, alle dagen 's namiddags vanaf 4 uur (n. t.)

Vlachtwedde, 15 Juni 1928.

De Architect:
B. GEUCHIES

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.