Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 16-04-1927

Stierenkeuring

VLACHTWEDDE, 15 April. Vanwege de Veenkolonialen Boerenbond, werd hier heden eene stierenkeuring gehouden.
Aangegeven waren 4 stuks, opgekomen 3. De jonge stier van den heer H. G. Luring, alhier, verwierf den eersten prijs, f 2O,-, plus een zilveren medaille.
Aan een stier van Gebr. Veldhuis alhier en aan een van den heer Wilt Kraai te Ellersinghuizen, werd een prijs van f 5,- toegekend.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.