Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 16-03-1918

Groote Boeldag te Ellersinghuizen.

LA GRO & BÖDEKER, zullen op Dinsdag 2 April a.s., 's morgens om half tien precies, ten verzoeke en aan de Boerenplaats van den heer HARM HESSE te Ellersinghuizen, onder 't min. van de deurwaarders ENGELS en MARTIJN, publiek verkoopen:

4 eerste klas Paarden, als: 1 7-jarige bruine Ruin, (mak bereden), 1 4-jar. zwarte Merrie (mak bereden), drachtig van 'Erwin', 1 2-jarige zwarte Ruin van Stamboekouders en 1 2-jarige Blauwschimmelruin (gekruiste Belg).

17 stuks uitmuntend Hoornvee, w.o. 5 Melkkoeien en 6 drachtige Vaarzen, guste Vaarzen en Pinken, 4 Varkens, wegende ongeveer 80 Ko. per stuk.

Verder:
Volledig Boerenbeslag, als: 2 nieuwe Boerenwagens m. Opgoed, 1 Wipkar (zoo goed als nieuw), 8 Kruikarren, 6 beste Ploegen, w.o. 1 nieuwe 2-scharige, 4 Eggen, w.o. 2 kromtanden, 1 Grondploeg, Schoffelploeg (nieuw en compleet), nieuwe Korenwaaier, Kunstmeststrooier, Bietenmolen. Lijnkoekbreker, nieuwe Bodde, Hakselmachine, nieuwe Korenwan, Korenamalerij met Geubel, Stoompot (100 L.), Bascule met Gewichten (300 Ko.), 'Velo' Waschmachine met Wringer, 10 Voederbakken, groote Spelkkist, gr. Meelkist, Hakselkist, Stal- en Deelgereedsdhappen, Paardetuigen Grassnijmacbine, Aardappelrooster met ijzeren Staven, enz. enz.

Karn- en Melkgereedschappen, als: Karn met koperen hoep, Melkbussen, Vaten, enz. enz.

Een nieuwe Melkkar op veeren en een mooie zwarte Trek- of Heemhond, een Landhok met 35 Kippen, en een partij Kippengaas.

Groote partij Mest

Eenig Huisraad, als: 2 Kookkachels, w.o. 1 geëmailleerde, 1 Vulkachel, Tafels, Stoelen, Spiegels, enz. enz.

Posten van en beneden f 5,- à contant, overigens crediet tot 1 November 1918.

Koopers vam credietposten moeten bekende en solide medekoopers stellen.

Tweede Veiling van Paarden en Vee in 't cafe JARKE SCHOBER te Vlagtwedde, 's av. 6 uur.

LA GRO & BÖDEKER, Winschoten. Vlagtwedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.