Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 12-10-1912

Verkoop - Verhuring Ellersinghuizen - Onstwedde

Op Donderdag 24 October 1012, des nam. 2 uur, zal ten verzoeke van den heer H. R. WIJBELINGH, ten huize van den kastelein J. A. F. SCHOBER te Vlagtwedde:

I. Publiek worden verhuurd :
A. Eene boerenbehuizing met ong. 33½ H.A. Land, in huur bij R. REINTS;
B. Een Huis met ong. 5½ H.A. Land. in huur bij M. KLOK;
C. Een Huis met ong. 1½ H.A. Land, in huur bij W. NIEMEIJER,
alles gelegen te Ellersinghuizen.

II. Publiek ten verkoop worden geveild:
A. De MARKKAMP, groot ong. 13 H.A., nabij de Harpel;
B. Het Veenstuk, gr. 3 H.A. 28 A.;
C. Veen boven de Wolfsleegte, groot ong. 21 H.A.;
D. Veenplaats boven de Wienenbosschen, groot ong. 9½ H.A.;
E. Bovenste Veenplaats, groot ong. 12 H,A.;
F. De Doeskamp, groenland, groot 87 A. 70 c.A.;
G. De Doeskamp, groenland, groot 88 A. 40 c.A.,
alles gelegen onder Ellersinghuizen.
H. De Tange, groot 1 H.A. 13 A. 90 c.A.;
I. De Zandtangkamp, groenland, groot 4 H.A. 22 A. 70 c.A.;
J. Bovendijkstukken, groot ong. 44 H.A., 28 A. en 24 c.A.;
K. Zuidkant Beumeesweg, groot ong. 1 H.A.;
L. Op de Tange bij v d. LINDE, groot 1 H.A., 47 A. 58 c.A.,
alles gelegen onder Onstwedde.
M. Zitplaats in de kerk te Vlagtwedde;
N. Zitplaats in de kerk te Onstwedde.

C. C. VAN INGEN
Notaris te Wedde.

---------------------------------------

Nieuwsblad van het Noorden 02-11-1912

VERKOOP - Ellersinghuizen, Weende Onstwedde.

Op Vrijdag 8 November 1912, des nam. 2 uur precies, zullen, ten verzoeke van den heer H. R WIJBELINGH ten huize van den kastelein J. A. F. .SCHOBER te Vlagtwedde, definitief ter verkoop worden geveild: de navolgende;

Landerijen,
1 die bij de 1ste Veiling, op 21 October l.l. gehouden, in bod zijn gebracht als volgt:
De Markkamp, gr. 13 H., op 2070 gld;
Het Veenstuk, gr. 3 H. 28 A., op 610 gld;
Veen boven de Wolfsleegte, gr. 21 H. A. op 2810 gld.;
Veenplaats boven de Wienenbosschen gr. 9½ H. op 1210 gld.;
bovenste Veenplaats, gr. 12 H., op 5030 gld.;
de Doeskampen, gr. 1 H. 76 A. op 600 gld.;
de Tange, gr. ruim 1 H. op 40 gld.;
de Zandtangkamp, gr. 4 H. 22 A. 70 c.A., op 3400 gld.;
de Bovendijkstukken, gr. 96 A., op 155 gld.;
Zuid-kant Beumeesweg, gr. 1 H., op 110 gld.;
Op de Tange, gr. 1 H. 47 A. 58 c.A., op 220 gld.;
voorts: Zitplaats no. 5 kerk Vlagtwedde op 1 gld.;
idem no. 43 kerk Onstwedde op 36 gld.

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.