Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 11-12-1901

Kantongerecht te Winschoten.

Zitting van Maandag 9 December.

Veroordeeld: G. H., H. W., H. B., allen te Ellersinghuizen, ieder tot f 5,- boete of 1 dag hechtenis, wegens het niet voorzien in de gebreken van een weg.

P. S. en S. H. te Jipsingb.mussel (Vl.) en J.J. te Terapelkanaal, ieder tot f 1,- of 1 dag.
J. W., S. B. W., J. J. K, H.A.H., A. S., allen te Jipsingb.mussel. J. ter H. te Terapelkanaal en E. W. te Jipsingb.mussel, ieder tot f 1,- of 1 dag, allen wegens het als gebruiker van een woning die woning niet voorzien hebben van wijk- en huisnummer.

E. S. te Winschoten, tot f 1,- of 1 d., wegens het niet in schoonen toestand hebben van de straatgoot.

19 hoofden van gezinnen werden veroordeeld wegens overtreding der leerplichtwet. De straffen varieerden van f 1,- tot 14,-.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.