Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 09-10-1920

Verkoop Ellersinghuizen

LA GRO & BÖDEKER zullen, op Woensdag 20 October a.s. des avonds 7 uur, ia het Café van JARKE SCHOBER te Vlagtwedde ten verzoeke van den heer JURJEN SCHUITEMA en Echtgenoote publiek verkoopen:

Een Huis met Erf en Landerijen, gunstig staande en gelegen aan den straatweg te Ellersinghuizen tezamen groot 2.99.90 H.A. in nader op te geven perecelen.

Aanvaarding 1 Nov. a.s. Betaling 1 Mei 1921 met bijbetaling van 6 pct. rente vanaf 1 Nov. a.s.

LA GRO & BÖDEKER,
Winschoten Vlagtwedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.