Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 09-03-1923

Vrijzinnig democratische kiesvereeniging

VLACHTWEDDE, 8 Maart. Door de vrijz. dem. kiesvereeniging alhier werden gisteravond candidaat gesteld voor den gemeenteraad de heeren J. Hommes Jz., aftr. lid, W. Kraai te Ellersinghuizen, R. Dijkhuizen Ez. alhier, R. Wijbelingh te Weende, G. Wiegman en H. Meijer, beiden alhier.

Voor Boerlange werden genoemd de heeren S. Frank en Visscher.
Tot bestuurslid werd gekozen de heer R. Kraai Kz. alhier, zulks in de plaats van den heer A. Smid, totnogtoe secretaris.

Omtrent samenwerking met andere niet-rechtsche kiesvereenigingen meende men voorloopig eene afwachtende houding te moeten aannemen.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.