Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 07-09-1912

Verkoop-Verhuring Ellersinghuizen-Onstwedde

Einde September 1912 zal op nader te bepalen tijd en plaats, ten verzoeke van den heer H. R. WIJBELINGH:

I. publiek worden verhuurd:
Een HUIS met 1¾ H.A. land, in huur bij W. NIEMEIJER.
een Huis met ong. 5 H.A. land, in huur bij M. KLOK.
en eene boerenbehuizing met ong. 25 H.A. land in huur bij R. REINTS,
alles gelegen te Ellersinghuizen.

II. publiek ten verkoop worden geveild:
de Markkamp, groot ong. 17½ H.A.;
de Kikkerkamp, groot ong. 2 H.A.;
de Pallert, groot ong. 1½ H.A.;
het Veenstuk, groot ong. 4 H.A. en
de Doeskamp, groot ong. 1½ H.A.
alles gelegen onder Ellersinghuizen,
benevens (57 A. 20 c.A. land op de Tange noordkant Beumeesweg.

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.