Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 06-08-1918

Het onweer van Zondagmiddag

Te Ellersinghuizen trof de bliksem de woning van den landbouwer Van der Zwaag, eigenaar de heer Hk. Stroeding aldaar, van het huis zelf bleef zoo goed als niets over.
Een gedeelte van den inboedel werd gered.
Huis en inboedel waren verzekerd; maar niet verzekerd was de rogge, welke van der Zw. reeds voor 't grootste gedeelte in den schuur geborgen had.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.