Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 04-09-1923

Brand heel spoedig gebluscht

VLACHTWEDDE, 3 Sept. Te Ellersinghuizen, onder den rook van ons dorp, ontstond in den nacht van Zaterdag op Zondag brand in de woning, bewoond door den timmerman Loden en den arbeider Dreves.

Gelukkig was de brand, door de flinke werking onzer nieuwe brandspuit, heel spoedig gebluscht.

Maar het geval had ernstig kunnen worden: in de onmiddellijke nabijheid toch staan twee groote koremmijten van den landbouwer J. Meijer en hadden deze vlam gevat, dan had de door hem bewoonde groote boerenbehuizing (eigenaar de heer H. Stroeddng alhier) mede groot gevaar geloopen.

Over de werking van de brandspuit, geleverd door Gebr. Van Bergen te Midwolda, was men zeer tevreden.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.