Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 04-09-1915

Verkoop - Westerwolde.

In de maand October 1915, zal op nader te bepalen tijd en plaats ten verzoeke van den heer Hm. A. WUBS te Ellersinghuizen, publiek worden verkocht:

Twee Boerenbehuizingen, Onstwedde en Wedde.

C. C. VAN INGEN.
Notaris te Wedde.

---------------------------------------

Nieuwsblad van het Noorden 25-09-1915

Verkoop - Westerwolde.

Op Dinsdag 19 October 1915, des nam. één uur, zullen ten verzoeke van den heer HARM A. WUBS te Ellersinghuizen, ten huize van SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde, in één zitting publiek worden verkocht:
2 Boerenbehuizingen, met landerijen in de gemeenten Vlagtwedde (Ellersinghuizen, Weende, nabij Vlagtwedde, Harpel, Blekslege, Nieuwe Poldert, Renneborg), Onstwedde (Smeerling, Metbroek, Mussel) en Wedde, breeder omschreven in verkoopboekjes, verkrijgbaar ten huize van verkoop en ten kantore van

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.