Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 03-10-1928

Afloop van verkoop en aanbesteding.

VLAGTWEDDE, 2 Oct. Heden werd ten overstaan van den heer notaris Van Ingen te Wedde, ten verzoeke van de erven wijlen den heer Marten Dammer, publiek verkocht:

1. eene behuizing met erf, tuin en land te Vlagtwedde, aan den weg naar Ellersinghuizen, groot 31 A. 90 c.A. Kooper de heer H. J. Potze te Wollinghuizen met f 2.725.
2. land, 'het Nieuwland', te Ellersinghuizen, groot 0.58.20 H.A. Kooper de heer J. E. Blikman te De Weite met f 530.
3. Land op de Smeerlingermarke, groot 3.19.90 H.A. kooper de heer J. E. Blikman voornoemd met f 2.325.
4. De eigendom van 0.36.50 H.A. land op de Oude Tange o. b. i. g. bij de wed. Gerh. Abbas en kinderen, voor eene jaarl. v. h. van f 6. Kooper de heer R. Baptist te Onstwedderholte met f 100.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.