Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwe Veendammer courant 07-08-1872

Epidemische ziekten onder mensch en vee.

VLAGTWEDDE, 5 Aug. Werden wij over 't algemeen nog al goedgunstig verschoond van epidemische ziekten onder mensch en vee, ditmaal krijgen wij ook ons deel er van.
— Heeft de kinkhoest onder de kinderen geheerscht en heeft zij een drietal jeugdige offers geëischt, thans is de tongblaar onder de koeijen uitgebroken en wel op verscheidene stallen bijna gelijktijdig, ook heerscht reeds op een stal het klaauwzeer.

Mogt dit algemeen zich verspreiden, dan zou zulks voor de landbouwers zeer lastig kunnen worden, daar de meeste stallen uit 30 à 40 stuks koeijen bestaan en zij dan midden in den zomer reeds voor goed gestald zouden moeten worden.

Voor een paar dagen verspreidde zich hier ook het gerucht, dat op een stal onder het naburige gehucht Ellersinghuizen de longziekte was uitgebroken.
Onze geachte burgemeester heeft onmiddelijk den rijksveearts Wight van Bellingwolde ontboden, die na naauwkeurig onderzoek wel heeft verklaard, dat die koe aan eene ziekte aan de long laboreerde, maar gelukkig niet aan dat, wat men gewoonlijk onder de longziekte verstaat.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.