Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwe Rotterdamsche Courant 18-01-1927

Ons natuurschoon.

Voor de erven Geert Hesse te Weende—Ellersinghuizen zullen 275 eikenboomen, waaronder zeer zware, op stam staande in de mooie bosschen te Weende en Ellersinghuizen (Gr.), publiek worden verkocht om te worden gerooid.

Te Annen (Dr.) worden op 3 Februari 50 zware eikenboomen, staande aan den straatweg te Annen, publiek verkocht, met dezelfde bestemming.

------------------------------

Nieuwsblad van het Noorden 22-01-1927

Boomenboeldag Weende-Ellersinghuizen.

Op Maandag 7 Februari 1927 en niet, als eerder is geannonceerd, op Woensdag 26 Januari 1927, des voormiddags 10 uur, zullen ten verzoeke van de erven GEERT HESSE en A. G. HESSE, op 3 maanden crediet worden verkocht:

ong. 275 Eikenboomen in bosschen op stam staande te Weende en te Ellersinghuizen, w.o. zwaar hout, zeer geschikt voor stelmakers.
Samenkomst bij A. NIELAND te Weende.

C.C. VAN INGEN,
notaris te Wedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.