Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nederlandsche staatscourant 12-12-1815

Aangehaald de volgende goederen

De Advokaat-Fiskaal over de middelen te Lande, in de provincie Groningen, notificeert, hiermede, dat zijn aangehaald de volgende goederen als:

I. Den 23sten september 1815, des morgens ten 6 uren, in de Mussel, boven Onstwedde, twee zakken met zout, wegende 66 pond;
II. Den 9den september 1815, te Reede, op de zoldering van het voormalig douanen huisje, 16 zakken met zout, wegende 1302 pond, onvoorzien van biljetten;
III. Den 23sten september 1815, op het Veem, bij den nieuwen Weg, tusschen Wedde en de Oude Pekel-A, 8 kroesen jenever, in 2 blazen;
IV. Den 9den augustus 1815, des nachts tusseben 1 en 2 uren, aan den Veendijk, achter Friescheloo, 18 hammen;
V. Den 13den october 1815, des avonds ten 9 uren, aan de Nieuwe Sloodsbrug, bij Sellingen, een zak met 37 pond zout;
VI. Den 23sten october 1815, des avonds ten 6 uren, digt bij Wedde, een zakje met 14 pond zout;
VII. Den 27sten october 1815, des nachts ten 1 uur, bij Vlachtwcdde, 2 zakken met 71 pond zout;
VIII. Den 28sten october 1815, des morgens ten 3 uren, op het Veen boven Ellersinghuizen, 2 zakken met 73 pond zout;
IX. Den 31sten october 1815, des morgens ten 8 uren, op den Ouden Dijk, onder Nieuwe Beerta, een zak met 21 pond zout, een zak met 20 pond zout en een kaas, wegende 12½ pond;
X. Den 4den november 1815, des morgens ten 7 uren bij Onstwedde 2 zakken met 82 pond zout;
XI Den 5den november 1815, des middags ten 12 uren bij Vele, 2 Zakken met 77 pond zout;
XII. Den 11den november 1815, des nachts ten 1 uur op de scheiding van Oud-Rheen, 84 pond zout;
XIII. Den 11den november 1815, des voormiddags ten 11 uren, achter Smeerling, een zak met 40 pond zout;
XIV. Den 10den november 1815, des avonds ten 8 uren, Lanunersweg boven Vlachtwedde, 2 zakken met 78 pond zout;
XV. Den 12den november 1815, des avonds omtrent 8 uren, op het Veen achter Bellingwolde, een zak met 6 spinden zout;
XVI. Den 11den november 1815, des namiddags ten 3 uren, achter het Huis ter Maarsch, 2 zakken met 80 pond zout.

En vermits het onzeker is, aan wie de voorschevene goederen behoren, zoo worden, bij deze, allen en een iegelijk, welke daarop of op derzelven provenu eenig regt mogten pretenderen, opgeroepen om zich bekend te maken, binnen drie weken, nadat deze zal zijn genotificeerd, op pene, ten fine en effecte, als bij de generale ordonnantie en het reglement op de manier van procederen tot de invordering der middelen te Lande, bij publicatie, den 17den januarij 1806 geëmaneerd, art. 59, is bepaald.

Groningen, den 2den december 1815.
J. H. Arntsenius

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.