Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nederlandsche staatscourant 09-09-1858

Geregtelijke aankondigingen

Bij Vonnis der Arrondissements-regtbank te Winschoten,
uitgesproken den 1sten September 1800 acht en vijftig,
naar eisch op de expeditie geregistreerd,
is Reint Harms Goring, zonder beroep, wonende te Ellersinghuizen,
gemeente Vlagtwedde, ter zake van onnoozelheid gesteld onder Curatele.

Mr. A. H. Koning,
Procureur.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.