Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Het nieuws van den dag : kleine courant 26-05-1913

Een proef-werkstaking

Ongeveer 60 arbeiders, werkzaam te Ellersinghuizen en Harpel (Gr.) bij de Westerwoldsche kanalisatie-werken hebben den arbeid neergelegd. Toen hun eisch om loonsverhooging niet werd ingewilligd, zijn ze weder aan het werk gegaan.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.