Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Groninger courant 20-02-1852

Bij uitmijning verkoopen

Mr. J. S. G. Koning, Notaris te Wedde, zal, ten verzoeke van de Erven BRUINING en H. H. STROEDING, te Ellersinghuizen, gemeente Vlagtwedde, bij uitmijning verkoopen: 250 EIKEN en 50 ESSCHEN BOOMEN, staande op Wortel te Ellersinghuizen, in het Metbroek en nabij Weende.

Deze Verkoop zal plaats hebben op DINGSDAG den 2den Maart 1852; zullende te 10 uur een aanvang worden gemaakt.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.