Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Groninger courant 12-06-1849

Brand in de behuizing

In den morgen van den 6den dezer, omstreeks te 10 uur, ontstond er brand in de behuizing van den landbouwer Aike Geerts Hesse, te Ellersinghuizen, onder Vlagtwedde, met het ongelukkig gevolg, dat de geheele behuizing, bestaande uit een woonhuis en aanzienlijke schuur, binnen weinige uren in een brandenden puinhoop werd veranderd.

Een gedeelte der huismeubelen en bijna alle de boerengereedschappen, alsmede 60 mudden rogge, 4 kalveren en 7 jonge varkens, werden eene prooi der vlammen.
Deze aanzienlijke behuizing was slechts voor eene betrekkelijk geringe som tegen brandschade verzekerd; zoodat de eigenaar - die juist des morgens van dien dag naar de Weddermarkt was gegaan - door dezen brand eene aanzienlijke schade zal hebben geleden.

De oorzaak van den brand is niet bekend.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.