Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Groninger courant 03-03-1854

600 Eiken boomen

Mr. J. S. G. Koning, Notaris te Wedde, zal, ten verzoeke van de GEREGTIGDEN, te Ellersinghuizen, op DONDERDAG en VRIJDAG den 9den en lOden Maart 1854, telkens aanvangende te 10 uur voormiddags, publiek, bij uitmijning, verkoopen:

OMSTREEKS 600 Eiken boomen, waaronder eenige zware, staande op Stam in het METBROEK, nabij Vlagtwedde.

De Plaats van bijeenkomst is gesteld ten Huize van den Boerrigter STROEDING te Ellersinghuizen.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.