Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Algemeen Handelsblad 13-06-1894

Kanalisatie van Westerwolde.

De Vereeniging ter bevordering der kanalisatie van Westerwolde ontving van H. M. de Koningin tot bijdrage in de kosten van onderzoek de som van f 200 en van H. M. de Koningin-Regentes de som van f 100.

De stad Groningen, die tot dusver ten opzichte der kanalisatie van Westerwolde een afwachtende houding aannam, is thans, aldus wordt ons geschreven, geheel buiten de Kanalisatievereeniging om begonnon met meten en waterpassen.

De bewoners der oude heerlijkheid, die zich lang reeds bezorgd hebben gemaakt over de tegenkanting van die zijde, zien verlangend uit naar de resultaten, welke dit nieuwe onderzoek zal opleveren. Zooveel is zeker, dat de deskundigen, met een en ander belast, een geheel anderen weg volgen dan de heer Bauer heeft gedaan.

Zij plaatsen blijkbaar het belang der stad op den voorgrond. Van het Meestersverlaat af nemen zij koers langs de Jipsinghuizer drift (voor eenige jaren door Groningen aangekocht) tot Weende en van daar op Ellersinghuizen om dan over Vlachtwedder—Veldhuis Bourtange te bereiken om verder het water der kanalen te loozen in de Eems.

Weinig in overeenstemming alzoo met het plan Bauer. Algemeen zijn de Westerwoldingers van oordeel, dat Groningen het onderzoek is begonnen, kennelijk alleen met het doel, om de aanhangige plannen schipbreuk te doen lijden.

Vandaar, dat zij vreezen met groote vreeze!

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.